Όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντά του ορίζεται να ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Λεωνίδας Παππάς, που αναπληρώνει το Δήμαρχο, και όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται τα καθήκοντα του Δημάρχου θα ασκούνται από τον Αντιδήμαρχο κ. Νικόλαο Βιλλιώτη.

  1. Τις αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου κ. Λεωνίδα Παππά όταν απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Νικόλαος Βιλλιώτης,
  2. Τις αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου κ. Αθανάσιου Μαυρογιάννη όταν απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Νικόλαος Βιλλιώτης,
  3. Τις αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου κ. Νικόλαου Βιλλιώτη όταν απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Αθανάσιος Μαυρογιάννης,
  4. Τις αρμοδιότητες της Αντιδημάρχου κας. Στέλλας Κάβουρα – Σερεμέτη όταν  απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί η Αντιδήμαρχος κα. Σεβασμία Άνθη – Γκιόκα,
  5. Τις αρμοδιότητες της Αντιδημάρχου κας. Σεβασμίας Άνθη – Γκιόκα όταν απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί η Αντιδήμαρχος κα. Στέλλα Κάβουρα – Σερεμέτη.
  6. Τις αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου κ. Μενέλαου Μίχα όταν απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Αθανάσιος Μαυρογιάννης
  7. Τις αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου κ. Φώτιου – Παναγιώτη Τατάκη όταν απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Δημήτριος Παπαγιάνναρος,
  8. Τις αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου κ. Δημήτριου Παπαγιάναρου  όταν απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Φώτιος – Παναγιώτης Τατάκης.