ΤΑΤΑΚΗΣ ΦΩΤΙΟΣ - ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Αντιδήμαρχος για θέματα Πολιτιστικής Πρωτεύουσας

 Αρμοδιότητες:

  1. Την οργάνωση, διοίκηση, παρακολούθηση, συντονισμό και προετοιμασία της διοργάνωσης του θεσμού «Πολιτιστική Πρωτεύουσα Της Ευρώπης 2023».
  2. Τη διασύνδεση Δήμου και της Δημοτικής Μονοπρόσωπης Ανώνυμης Εταιρείας «ELEUSIS 2023»
  3. Τη διεκπεραίωση όλων των υποθέσεων που αφορούν τις αποφάσεις του Δήμου σε σχέση με την Δημοτική Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία «ELEUSIS 2023»
  4. Τις επαφές με Ευρωπαϊκού Θεσμούς σχετικά με την πραγματοποίηση της «Πολιτιστικής Πρωτεύουσας Της Ευρώπης 2023»
  5. Την  τέλεση πολιτικών γάμων