Αντιδήμαρχος Για θέματα πολιτισμού

 Αρμοδιότητες:
-Την οργάνωση, διοίκηση, παρακολούθηση, συντονισμό και προετοιμασία της διοργάνωσης του θεσμού «Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης 2021», με θητεία από 1ης Σεπτεμβρίου 2019  έως 31 Δεκεμβρίου 2021.