Για πρώτη φορά αντισταθμιστικά οφέλη από τον Ο.Λ.Ε. στον Δήμο Ελευσίνας μετά από παρέμβαση του Δημάρχου Αργύρη Οικονόμου

Alt
06 Δεκ 2022 11:07 AM
Κατηγορία: Πόλη

Την έκδοση Κ.Υ.Α. που θα κατοχυρώνει τα αντισταθμιστικά οφέλη από τη λειτουργία του λιμανιού στον κόλπο της Ελευσίνας, ζήτησε με επιστολή του προς τους Υπουργούς Εσωτερικών, Οικονομικών & Ναυτιλίας, ο Δήμαρχος Ελευσίνας Αργύρης Οικονόμου.

Αφορμή για την εν λόγω ενέργεια στάθηκε η αντίστοιχη έκδοση Κ.Υ.Α. για Δήμους της χώρας στους οποίους υπάρχει λιμενική και εμπορευματική δραστηριότητα και προβλέπει συγκεκριμένα αντισταθμιστικά οφέλη ως εξισορρόπηση των αρνητικών συνεπειών από τις ανωτέρω δραστηριότητες.

Στην επιστολή του προς τους Υπουργούς, ο Δήμαρχος Ελευσίνας ανέδειξε το δικαίωμα στην ένταξη και του Δήμου Ελευσίνας στην απόφαση που κατοχυρώνει αντισταθμιστικά τέλη από τον Οργανισμό Λιμένα Ελευσίνας.

Σε πρόσφατη απάντηση του Υπουργού Ναυτιλίας υπήρξε θετική ανταπόκριση στο αίτημα του Δήμαρχου και στην επικείμενη έκδοση Κοινής Υπουργικής Απόφασης από τα συναρμόδια Υπουργεία Ναυτιλίας, Οικονομικών και Εσωτερικών.

Όπως ανέφερε ο Δήμαρχος Ελευσίνας Αργύρης Οικονόμου: «Η θετική ανταπόκριση του Υπουργού στο αίτημά μας και η πρωτοβουλία για την έκδοση Κ.Υ.Α. που θα προβλέπει την καταβολή αντισταθμιστικών οφελών από τον Ο.Λ.Ε. είναι μία σημαντική ενέργεια στο πλαίσιο των ορίων που πρέπει να χαραχτούν μεταξύ Δήμου Ελευσίνας και της εταιρείας. Η πόλη μας μέχρι σήμερα δεχόταν μόνο την επιβάρυνση από τη λειτουργία του λιμανιού, χωρίς κανένα απολύτως όφελος. Αυτό πλέον, αλλάζει και τα ποσά που οφείλουν –νομίμως- να αποδίδονται στον Δήμο μας, θα αξιοποιηθούν σε παρεμβάσεις προς όφελος της πόλης και των Δημοτών».