Προσθήκη νέου σχολίου

ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΜΗΤΣΟΣ on Ιούνιος 24, 2020 17:24

Η προς συζήτηση τεχνική έκθεση κινείται σαφώς προς την σωστή κατεύθυνση και είναι απολύτως αναγκαίο η πόλη της Ελευσίνας να αποκτήσει σύγχρονο προφίλ που αρμόζει σε μια πόλη που θα καλύπτει τις ανάγκες των κατοίκων αλλά και των επισκεπτών. Θα ήθελα ωστόσο να προχωρήσω σε ορισμένες επισημάνσεις που εκτείνονται σε γενικές γραμμές σε τρείς άξονες: Α) Κατασκευή κυκλικών κόμβων και νησίδων, Β) Επέκταση παρεμβάσεων σε περισσότερες περιοχές, Γ) Όρια ταχύτητας, Δ) Αποπεράτωση χώρων στάθμευσης Α) Κατασκευή κυκλικών κόμβων και νησίδων Μέρος 1ο: Κυκλικοί κόμβοι Είναι πολύ σημαντική η ύπαρξη κυκλικών κόμβων, με υποχρέωση παραχώρησης προτεραιότητας στους εισερχόμενους σε αυτόν, σε επιβαρυμένες από αυξημένη κυκλοφορία διασταυρώσεις, σε διασταυρώσεις μεγάλου εύρους όπου δημιουργείται ανεκμετάλλευτος χώρος ασφάλτου, ο οποίος με την κατασκευή κυκλικού κόμβου μπορεί να δώσει τη θέση του σε χώρο πρασίνου, καθώς και σε διασταυρώσεις όπου λόγω ασσυμετρίας η ορατότητα περιορίζεται και υπάρχει κίνδυνος ατυχημάτων. Οι κυκλικοί κόμβοι λοιπόν που προτείνονται πέραν του ενός που αναφέρεται στην έκθεση, είναι στις εξής διασταυρώσεις: 1) Ηρώων Πολυτεχνείου- Ελευθερίου Βενιζέλου 2) Ελευθερίου Βενιζέλου- Εθνικής Αντιστάσεως 3) Ελευθερίου Βενιζέλου- Αλκιβιάδου 4) Αλκιβιάδου- Αρκαδίου 5) Αρκαδίου- Θειρών 6) Ηρώων Πολυτεχνείου- Πλάτωνος 7) Δήμητρος – Ιωάννου Αγαθού 8) Δήμητρος- Εθνικής Αντιστάσεως 9) Εθνικής Αντιστάσεως- Φρακγκούλη Φουτρή 10) Κανελλοπούλου- Αδελφών Μουρίκη 11) Κανελλοπούλου- Ωκεανιδών Μέρος 2ο Κατασκευή νησίδων Είναι πολύ σημαντικό, σε οδούς διπλής κατεύθυνσης και αυξημένου εύρους να υπάρχει στο μέσον τους νησίδα, έστω και ελάχιστου πλάτους 50 εκατοστών, έτσι ώστε να αποτρέπονται η αντικανονική προσπέραση, η παράλληλή στάθμευση (διπλοπαρκάρισμα) αλλά και να αυξάνεται το αίσθημα ασφάλειας των πεζών οι οποίοι διασχίζουν τις οδούς. Οι νησίδες μπορούν επίσης να δεχθούν φυτά αυξάνοντας τα σημεία πρασίνου εντός του αστικού ιστού. Προτείνεται λοιπόν η κατασκευή νησίδας στις οδούς: 1) Ωκεανιδών 2) Ηρώων Πολυτεχνείου (στα σημεία όπου η οδός θα παραμείνει διπλής κατεύθυνσης) 3) Οδός Φρακγκούλη Φουτρή (τμήμα από Εθν. Αντιστάσεως έως Ι. Αγαθού): λόγω του αυξημένου εύρους της οδού στο συγκεκριμένο σημείο, αλλά και της σύνδεσης με την σιδηροδρομική διάβαση, θα ήταν χρήσιμο το συγκεκριμένο τμήμα να παραμείνει διπλής κατεύθυνσης, με νησίδα στο μέσον της. 4) Οδός Αλκιβιάδου ( τμήμα από Αρκαδίου έως Πλάτωνος): λόγω του αυξημένου πλάτους της οδού, μπορούν να φιλοξενηθούν παρόδια στάθμευση, ποδηλατόδρομος αλλά και νησίδα στο μέσον της οδού. Β) Επέκταση παρεμβάσεων σε περισσότερες περιοχές Είναι πολύ χρήσιμο να επεκταθούν οι παρεμβάσεις μονοδρόμησης οδών οι οποίες ενώ περιλαμβάνονται στο παρόν σχέδιο, παραμένουν χωρίς πρόβλεψη μονοδρόμησης, ενώ περιοχές του δήμου Ελευσίνας, όπως η περιοχή βόρεια του κόμβου Παραδείσου αλλά και η Δ.Ε. Μαγούλας παραμένουν χωρίς πρόβλεψη παρεμβάσεων. Μέρος 1ο, Επιπλέον μονοδρομήσεις οδών: 1) Περιοχή που περικλείεται από τις οδούς Παγκάλου- Ι. Οδό- Αδελφών Μουρίκη- Κανελλοπούλου: Παρατηρείται μερική μονοδρόμηση πλήθους οδών στο συγκεκριμένο σύμπλεγμα κυρίως πριν από την συμβολή τους με την οδό Παγκάλου ή την οδό Α. Μουρίκη. Οι δρόμοι στη συγκεκριμένη περιοχή είναι στενοί, οι οικίες κατά την πλειοψηφία τους χωρίς χώρους στάθμευσης και η κίνηση διπλής κατεύθυνσης δυσχεραίνεται από την αυξημένη ανάγκη στάθμευσης. Προτείνεται λοιπόν η πλήρης μονοδρόμηση όλων των ανωτέρω οδών προς εξομάλυνση της κυκλοφορίας. 2) Περιοχή που περικλείεται από τις οδούς Φ. Φουτρή- Ι. Παπαγιάννη- Διγενή Ακρίτα- Εθνικής Αντιστάσεως: Στο συγκεκριμένο σημείο, το οποίο και αποτελεί δευτερεύουσα είσοδο- έξοδο του αστικού ιστού μέσω της οδού Ερμού προτείνονται τα εξής: α) Πλήρης μονοδρόμηση της οδού Ερμού από τη διασταύρωση με την οδό Διγενή Ακρίτα προς την οδό Φ. Φουτρή, καθώς και κατασκευή ποδηλατόδρομου. β)Πλήρης μονοδρόμηση της οδού Φ. Φουτρή προς το Νότο έως την οδό Εθνικής Αντιστάσεως γ) Πλήρης μονοδρόμηση της οδού Εθν. Αντιστάσεως από την διασταύρωση με την Φ. Φουτρή έως την Διγενή Ακρίτα με κατεύθυνση ανατολική, διαπλάτυνση πεζοδρομίων, καθώς και κατασκευή ποδηλατοδρόμου δ) Πλήρης μονοδρόμηση της οδού Διγενή Ακρίτα από την διασταύρωση με την Εθν. Αντιστάσεως έως την Ερμού με κατεύθυνση βόρεια και κατασκευή ποδηλατοδρόμου. ε) Πλήρης μονοδρόμηση της οδού Ζαΐμη από την διασταύρωση με την οδό Ερμού έως την οδό Δ. Ακρίτα Με τις ως άνω παρεμβάσεις καθορίζονται συγκεκριμένες οδοί εισόδου- εξόδου από τον αστικό ιστό, διευκολύνεται η νόμιμη στάθμευση στάθμευση των μόνιμων κατοίκων καθώς και η κίνηση πεζών και ποδηλάτων 3) Οδός Δήμητρος (τμήμα από διασταύρωση με Εθν. Αντιστάσεως έως Χατζηδάκη) Προτείνεται η μονοδρόμηση του συγκεκριμένου τμήματος με κατεύθυνση προς τον αρχαιολογικό χώρο και κατασκευή ποδηλατοδρόμου. Με τον τρόπο αυτόν και σε συνδυασμό με τις προτάσεις της παραγράφου (2) η είσοδος της πόλης από την οδό Ερμού θα οδηγεί απρόσκοπτα στον αρχαιολογικό χώρο. 4) Οδός Αλκιβιάδου (τμήμα από διασταύρωση με Αρκαδίου έως Ελ. Βενιζέλου): Προτείνεται η μονοδρόμηση του συγκεκριμένου τμήματος με κατεύθυνση προς την οδό Ελ. Βενιζέλου ώστε να αποτελεί έξοδο των μόνιμων κατοίκων προς το κέντρο της πόλης ή την Εθνική οδό ενώ παράλληλα διευκολύνεται η στάθμευση εκατέρωθεν της οδού η οποία είναι απαραίτητη, λόγω του πλήθους κατοικιών χωρίς χώρους στάθμευσης αλλά και της ύπαρξης σχολείου που επιτάσσει όσο το δυνατόν πιο ομαλή κυκλοφορία οχημάτων. Για την είσοδο στη συγκεκριμένη περιοχή μπορούν να χρησιμοποιούνται οι οδοί Θειρών και Αριστείδου η οποία μπορεί επίσης να μονοδρομηθεί από την οδό Ελ. Βενιζέλου έως την οδό Αρκαδίου με κατεύθυνση δυτική ώστε να αποτελεί είσοδο για τους κατοίκους αλλά και να ευνοήσει την παρόδια στάθμευση εκατέρωθεν της οδού. Μέρος 2ο Παρεμβάσεις στην περιοχή του Παραδείσου και της Δ.Ε Μαγούλας 1) Περιοχή Παραδείσου που περικλείεται από τις οδούς Ζαφείρη Καλαθά- ΝΕΟΑΚ- Γεωργίου Κουβίδη- Γεωργίου Γεννηματα: Στην συγκεκριμένη περιοχή, κυρίαρχη θέση επέχει η οδός Αδελφών Κυπραίου, η οποία, ενώ αποτελεί τόπο εμπορικών χρήσεων, μόνιμης κατοικίας, σχολείων, αλλά παράλληλα ενώνει την πόλη με την Αττική οδό και το Θριάσιο νοσοκομείο, έχει χάραξη δευτερεύοντος εθνικού δικτύου (μία λωρίδα ανά κατεύθυνση, διπλή διαχωριστική γραμμή, έρεισμα) και όχι μιας σύγχρονης λεωφόρου, με αποτέλεσμα την ύπαρξη πολλαπλών παραβάσεων με κυρίαρχη την υπερβολική ταχύτητα και την παράνομη στάθμευση. Προτείνεται λοιπόν: α)Η οδός Κυπραίου να αποκτήσει διαχωριστική νησίδα η οποία θα διακόπτεται μόνο σε τρία σημεία όπου θα κατασκευαστούν κυκλικοί κόμβοι με παραχώρηση προτεραιότητας από τους εισερχόμενους. Προτεινόμενα σημεία οι διασταυρώσεις με τις οδούς: Τσίγκου, Τόσκα και Ανυφαντή. Η παρόδια στάθμευση να απαγορεύεται καθώς υπάρχουν πλήθος κάθετων οδών με αραιή κυκλοφορία όπου η στάθμευση είναι απόλυτα εφικτή. β) Η οδός Ζ. Καλαθά να μονοδρομηθεί από την διασταύρωση με την οδό Κυπραίου έως την οδό Ανυφαντή με κατεύθυνση νότια, να περιοριστεί το πλάτος του οδορστρώματος στα 3,25μ με μία λωρίδα στάθμευσης για τους μόνιμους κατοίκους πλάτους 2μέτρων, διαπλάτυνση πεζοδρομίων και κατασκευή όπου αυτά δεν υπάρχουν. Προτείνεται επίσης να χαρακτηριστεί ολόκληρη η οδός ως ήπιας κυκλοφορίας καθώς σε αυτήν υπάρχουν μόνο κατοικίες και καταστήματα που εξυπηρετούν τοπικές ανάγκες. γ) Η οδός Κουβίδη να μονοδρομηθεί από τη διασταύρωση με την οδό Κυπραίου (συντεταγμένες 38°03'23.0"N 23°32'03.3"E) έως την οδό Γ. Γενηματά με κατεύθυνση βόρεια, να περιοριστεί το πλάτος του οδορστρώματος στα 3,25μ με μία λωρίδα στάθμευσης για τους μόνιμους κατοίκους πλάτους 2μέτρων, διαπλάτυνση πεζοδρομίων και κατασκευή όπου αυτά δεν υπάρχουν. Προτείνεται επίσης να χαρακτηριστεί ολόκληρη η οδός ως ήπιας κυκλοφορίας καθώς σε αυτήν υπάρχουν μόνο κατοικίες με εξαίρεση δύο επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται εκτός της τοπικής κοινωνίας τα οχήματα των οποίων να εφοδιάζονται με ειδική άδεια εισόδου. Με τις παραπάνω παρεμβάσεις η οδός Κυπραίου θα αποκτήσει τον χαρακτήρα μιας σύγχρονης λεωφόρου όπου θα έχουν πρόσβαση και οι κάτοικοι των γύρω περιοχών μέσω των κυκλικών κόμβων για την κίνηση τους είτε προς την πόλη της Ελευσίνας είτε προς την Εθνική οδό, ενώ η διερχόμενη κίνηση οχημάτων θα γίνεται περισσότερο συντεταγμένα και με χαμηλότερες ταχύτητες. 2) Δ.Ε Μαγούλας: α) Λεωφόρος Γ. Γεννηματά (Θριάσιο νοσοκομείο) Η συγκεκριμένη οδός , που αποτελεί οδό εισόδου προς το νοσοκομείο χαρακτηρίζεται επίσης από χάραξη επαρχιακής οδού, με παράδρομο στο δυτικό τμήμα της που φιλοξενεί καταστήματα και στάθμευση οχημάτων. Το εύρος της οδού στη σημείο αυτό είναι μεγάλο, δεν αξιοποιείται όμως για την κάλυψη των αναγκών μετακίνησης προς το νοσοκομείο με τα πόδια ή το ποδήλατο, παρά μόνο για τη χρήση Ι.Χ. Προτείνεται λοιπόν, η δημιουργία κυκλικού κόμβου με υποχρέωση παραχώρησης προτεραιότητας στους εισερχόμενους σε αυτόν, ακριβώς μπροστά από την είσοδο του νοσοκομείου, η κατάργηση του παράδρομου και η δημιουργία ενιαίας λεωφόρου με πεζοδρόμια στις δύο πλευρές, που θα εκτείνονται ως την οδό Κουβίδη, η δημιουργία νησίδας στο μέσον του οδοστρώματος και λωρίδας στάθμευσης οχημάτων στο νότιο τμήμα της οδού, η οποία θα εξυπηρετεί και τα καταστήματα που βρίσκονται εκεί. β) Περιοχή που περικλείεται από τις οδούς Ηρώων Πολυτεχνείου- Λεωνίδα Στάμου- Πανόρμου- Νικηταρά. Προτείνεται: β1) Να κατασκευαστούν κυκλικοί κόμβοι στις εξής διασταυρώσεις: - Η. Πολυτεχνείου- Νικηταρά -Η. Πολυτεχνείου- Θριασίου Πεδίου - Η. Πολυτεχνείου- Λ. Στάμου - Λ. Στάμου- Αρτέμιδος β2) Στις παρακάτω οδούς προτείνονται τα ακόλουθα: - Η. Πολυτεχνείου (τμήμα από Νικηταρά έως Λ. Στάμου): Κατασκευή νησίδας στο μέσον της οδού, δημιουργία ποδηλατόδρομου στην ανατολική πλευρά και λωρίδα στάθμευσης και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας -Λ. Στάμου (τμήμα από Η. Πολυτεχνείου- Πανόρμου) να μονοδρομηθεί με κατεύθυνση δυτική και να αποκτήσει ποδηλατόδρομο - Πανόρμου (τμήμα από Λ. Στάμου- Θριασίου πεδίου) να μονοδρομηθεί με κατεύθυνση νότια και να αποκτήσει ποδηλατόδρομο με επέκταση των πεζοδρομίων - Αρτέμιδος (τμήμα από Λ. Στάμου- Θριασίου πεδίου) να τοποθετηθεί νησίδα στο μέσον της οδού καθώς και ποδηλατόδομος ο οποίος να εκτείνεται ως την οδό Καμπόλη - Καμπόλη: να δημιουργηθεί ποδηλατόδρομος έως την οδό Η. Πολυτεχνείου Με τις παραπάνω παρεμβάσεις η είσοδος στην Δ.Ε. Μαγούλας από την περιοχή της Μάνδρας θα κατευθύνεται προς την ήδη διευθετημένη οδό Θριασίου Πεδίου, η οδός Στάμου θα αποσυμφορηθεί καθώς το αυξομειούμενο πλάτος της δεν ευνοεί αντίθετη κίνηση οχημάτων σε όλο το μήκος της, ενώ θα ευνοηθεί η κυκλοφορία ποδηλάτου και πεζών στις κεντρικές οδούς. Γ) Όρια ταχύτητας Σύμφωνα με την έκθεση το προτεινόμενο όριο ταχύτητας εντός πόλης είναι τα 50χαω με αυτό να γίνεται 30χαω στις οδούς ήπιας κυκλοφορίας. Σύμφωνα βέβαια με τον Κ.Ο.Κ (άρθρο 39 παρ. 3α) το ανώτατο όριο ταχύτητας στις περιοχές αυτές είναι τα 20χαω. Επιπροσθέτως, σύμφωνα με μελέτες των τελευταίων ετών, έχει αποδειχθεί πως το ασφαλές όριο ταχύτητας εντός πόλης είναι αυτό των 30χαω καθώς έτσι αποφεύγονται, θανάσιμοι τραυματισμοί σε συγκρούσεις οχήματος με πεζό ή ποδηλάτη, αυξάνεται το χρονικό περιθώριο οχημάτων να διασχίσουν διασταυρώσεις, μειώνεται η εκπομπή αερίων διοξειδίου του άνθρακα από τα οχήματα, καθώς και ο θόρυβος από τους κινητήρες τους (πηγές: https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/43915/9782940395040_eng.pdf;jsessionid=47AAF53783B7BFDFD4F911039FAA62C6?sequence=1 https://books.google.gr/books?id=Ta15AgAAQBAJ&printsec=frontcover&dq=inauthor:%22John+Massengale%22&hl=en&sa=X&ved=2ahUKEwi2uZTvy5rqAhWOp4sKHVuOChIQ6AEwAHoECAAQAg#v=onepage&q&f=false ). Είναι λοιπόν ωφέλιμο, η πόλη της Ελευσίνας να ενσωματώσει τη νέα αυτή τάση στην εντός πόλης κίνηση, και να εφαρμόσει το όριο των 30χαω σε όλες τις οδούς, με ενημερωτικές πινακίδες «περιοχή 30χαω» σε όλες τις εισόδους, με τις οδούς ήπιας κυκλοφορίας να διατηρούν το όριο των 20χαω. Με τον τρόπο αυτόν θα υπάρχουν μόνο δύο κοντινά μεταξύ τους όρια ταχύτητας εντός της πόλης το οποίο θα βοηθά να μην υπάρχει σύγχυση εκ μέρους των οδηγών μηχανοκίνητων οχημάτων οι οποίοι με τις παρούσες συνθήκες καλούνται να αυξομειώνουν ταχύτητα από τα 50 στα 20χαω, το οποίο είναι πρακτικά ανεφάρμοστο. Δ) Χώροι στάθμευσης Είναι απαραίτητο να ολοκληρωθούν οι χαρακτηρισμένοι χώροι στάθμευσης που βρίσκονται αυτή στιγμή υπό κατασκευή δηλαδή στις οδούς Ερμού και Φ. Φουτρή, Δήμητρος και Ι. Αγαθού καθώς και να υπάρξει διευθέτηση του χώρου στάθμευσης της οδού Ελ. Βενιζέλου όπου παρατηρείται άναρχη στάθμευση. Είναι επίσης χρήσιμο ο χαρακτηρισμένος χώρος πρασίνου στη συμβολή των οδών Η. Πολυτεχνείου και Τζαφέρη, να αποκτήσει ορισμένες οργανωμένες θέσεις στάθμευσης στο εμπρός τμήμα του για τους επισκέπτες που εισέρχονται της πόλης από τα ανατολικά καθώς και να οργανωθεί πάρκο στο νότιο τμήμα του που θα αποτελεί χώρο αναψυχής για τους κατοίκους και τους επισκέπτες. Με τις παραπάνω παρεμβάσεις, οι επισκέπτες του κέντρου της πόλης θα σταθμεύουν σε οργανωμένους χώρους και μετά θα μπορούν να κινηθούν πεζή, προς τις δημόσιες υπηρεσίες ή τα καταστήματα που έχουν σκοπό να επισκεφθούν.
CAPTCHA
Η ερώτηση γίνεται για την αποφυγή του spam
Image CAPTCHA
Γράψτε τους χαρακτήρες της εικόνας.