ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Alt
Κατηγορία: Πόλη

Ο Δήμος Ελευσίνας έχοντας υπόψη: α) τις διατάξεις του άρθρου 377 παρ. 1 περιπτ. 40 του Ν.4412/2016, β) την υπ' αρ. 165/2021 απόφαση αποδοχής δωρεάς εκπόνησης μελετών από το Δημοτικό Συμβούλιο, ανακοινώνει ότι από το ΓΡΑΦΕΙΟ 75-ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ Α.Ε. στις 21/06/2022 κατατεθηκε στην Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου μας η μελέτη για την "Ανάπλαση Κοινοχρήστων Χώρων, Χώρου Αναψυχής και Πρασίνου, Αθλητικών Εγκαταστάσεων και Παιδικής Χαράς στη Δ.Ε ΜΑΓΟΥΛΑΣ"

Συγκεκριμένα κατατέθηκαν τα παρακάτω:

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

 

ΚΑΤΟΨΕΙΣ

Α-01 ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΑ ΠΑΡΚΟΥ 1:200

A-02 ΚΑΤΟΨΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 1/4 1:100

Α-03 ΚΑΤΟΨΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 2/4 1:100

Α-04 ΚΑΤΟΨΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 3/4 1:100

Α-05 ΚΑΤΟΨΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 4/4 1:100

 

ΤΟΜΕΣ

Τ-01 ΤΟΜΕΣ Α-Α ΚΑΙ Β-Β 1:50

Τ02 ΤΟΜΕΣ Γ-Γ ΚΑΙ Δ-Δ 1:50

 

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ

Λ-01 ΣΥΝΑΡΜΟΓΕΣ ΔΑΠΕΔΩΝ 1/2 1:10

Λ-02 ΣΥΝΑΡΜΟΓΕΣ ΔΑΠΕΔΩΝ 2/2 1:10

Λ-03 ΡΑΜΠΑ Α.Μ.Ε.Α 1:20

Λ-04 ΠΛΑΚΕΣ ΟΔΕΥΣΗΣ ΤΥΦΛΟΥ 1:5

Λ-05 ΑΤΟΜΙΚΑ ΚΑΘΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ 1:100

Λ-06 ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΓΡΑΜΜΙΚΟ ΚΑΘΙΣΤΙΚΟ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ 1:10

Λ-07 ΚΑΘΙΣΤΙΚΟ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ 1:10

Λ-08 ΚΑΔΟΣ ΜΙΚΡΟΣ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ 1:10

Λ-09 ΚΥΚΛΙΚΗ ΣΧΑΡΑ ΔΕΝΤΡΟΥ 1:10

Λ-10 ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΗ ΚΡΗΝΗ 1:10

Λ-11 ΠΟΔΗΛΑΤΟΣΤΑΤΗΣ 1:10

Λ-12 ΣΤΑΣΗ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ 1:25

Λ-13 ΟΡΘΟΚΑΝΟΝΙΚΗ ΠΕΡΓΚΟΛΑ 1:25

Λ-14 ΠΕΡΓΚΟΛΑ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΜΟΡΦΗΣ 1:33

Λ-15 ΚΑΘΙΣΤΙΚΟ ΑΠΟ ΜΕΤΑΛΛΟ ΚΑΙ ΠΛΕΓΜΑ ΣΧΟΙΝΙΟΥ ΑΝΑΡΡΙΧΗΣΗΣ 1:2

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η ανωτέρω μελέτη εκπονήθηκε από το ΓΡΑΦΕΙΟ 75-ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ Α.Ε. στο οποίο ανατέθηκε η μελέτη από την δωρήτρια εταιρεία "ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΡΓΟΥ ΑΙΓΕΑΣ" με διακριτικό τίτλο "ΑΙΓΕΑΣ ΑΜΚΕ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΡΓΟΥ" για το Δήμο Ελευσίνας, δωρεάν και χωρίς αντάλλαγμα από τον Δήμο.

Η ανακοίνωση δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του Δήμου Ελευσίνας και στην ιστοσελίδα του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος με τις αναφερόμενες διατάξεις, προκειμένου μέσα σε χρονικό διάστημα ενός (1) μήνα από τη δημοσίευση της σχετικής ανακοίνωσης να μπορεί κάθε ενδιαφερόμενος να λάβει γνώση και να υποβάλλει τις παρατηρήσεις επί της προαναφερόμενης μελέτης.

 

Ο Δήμαρχος Ελευσίνας

ΑΡΓΥΡΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ