ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ " ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ - ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ - ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ ΔΗΜΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ (ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ) ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Δ.Ε. ΜΑΓΟΥΛΑΣ" ΚΩΔ. ΕΣΗΔΗΣ 82516