ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ

Παρατηρήσεις :

ΟΜΑΔΑ Α: «Προμήθεια οικοδομικών υλικών για τον ευπρεπισμό των κοινοχρήστων χώρων» προϋπολογισμού 510.334,44€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%
ΟΜΑΔΑ Β΄: «Προμήθεια Υλικών Σιδήρου »προϋπολογισμού 59.929,82€
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ24%
ΟΜΑΔΑ Γ΄: «Προμήθεια σχαρών για τα φρεάτια της αποχέτευσης»
προϋπολογισμού 29.999,56 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%                  

ΚΩΔ. ΕΣΗΔΗΣ: 93612

Σχετικά Αρχεία: Package icon oikodomika.zip