ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ

Προμήθεια εξοπλισμού συστήματος τηλεματικής για τη διαχείριση τους στόλου των οχημάτων – μηχανημάτων έργου, μη αυτοκινούμενων μηχανημάτων κ.λ.π.

ΕΣΗΔΗΣ: 176135

Σχετικά Αρχεία: Package icon PROMITHIA EXOPLISMOU TILEMATIKIS - GPS.zip