ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ

Παροχή υπηρεσιών απολύμανσης, επισκευής και συντήρησης των υπόγειων κάδων του Δήμου Ελευσίνας

ΕΣΗΔΗΣ: 195175
Σχετικά Αρχεία: Package icon Syntirisi Kadon.zip