ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ

Συμβόλαια Συντήρησης-Τεχνική Υποστήριξη-Αναβάθμιση Λογισμικού και Εκπαίδευση του Δήμου Ελευσίνας – Φιλοξενία Εφαρμογών (2024-2025)

ΕΣΗΔΗΣ: 349448

Σχετικά Αρχεία: Package icon Συμβόλαια Συντήρησης.zip