ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Αποκατάσταση κτιριακού συγκροτήματος "ΙΡΙΣ" και αλλαγή χρήσης σε χώρο πολιτιστικών λειτουργιών - Κτίρια 1 & 2  

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Όλα τα έγγραφα του διαγωνισμού ( σχέδια και τεύχη) διατίθενται από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου μέσω της υπηρεσίας WETRANSFER σε ηλεκτρονική μορφή ή μέσω ΕΣΗΔΗΣ με αύξοντα αριθμό συστήματος 130707

ktiria_1_2.rar