Δημοτικό Ιατρείο Μαγούλας: Διακήρυξη δημοπρασίας για μίσθωση ακινήτου

Ο Πρόεδρος της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Ελευσίνας προκηρύσσει δημοπρασία για τη μίσθωση ακινήτου που θα χρησιμοποιηθεί για να στεγαστεί το Δημοτικό Ιατρείο στη δημοτική ενότητα Μαγούλας.
Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να εκδηλώσουν ενδιαφέρον σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από τη δημοσίευση της διακήρυξης, ήτοι μέχρι και την 10-12- 2020 και ώρα 11:00 πμ.
Πληροφορίες για τη δημοπρασία παρέχονται από το αρμόδιο τμήμα κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Διεύθυνση Παγκάλου και Κίμωνος 11,1ος όροφος, Ελευσίνα. Αρμόδιος υπάλληλος Γκότση Παναγιώτα, τηλ.2105565608-07.
 

Σχετικά Αρχεία: PDF icon DIAKYRIXI.pdf