Διασφάλιση της Δημόσιας Υγείας κατά την διάρκεια της πυρκαγιάς στην περιοχή Βιλίων του Δήμου Μάνδρας-Ειδυλλίας.

Alt
20 Αυγ 2021 12:43 PM

Η πυρκαγιά που εκδηλώνεται στην περιοχή του θέματος εξαιτίας της μεταφοράς του καπνού και σωματιδίων μέσω των ανέμων επηρεάζει και γειτονικές περιοχές. Επομένως, η λήψη μέτρων προστασίας είναι απαραίτητη ακόμη και στις περιοχές όπου η καθημερινή δραστηριότητα δεν επηρεάζεται άμεσα, αλλά καλύπτονται από το νέφος του καπνού της
πυρκαγιάς.

Για τον λόγο αυτό παρακαλούμε να ενημερωθούν οι κάτοικοι για την προστασία της υγείας τους και της Δημόσιας Υγείας κατ΄ επέκταση, για την τήρηση των παρακάτω μέτρων.

Δείτε τα μέτρα ΕΔΩ