ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΑΣΙΝΟ ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΑΓΟΥΛΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ