Βασική υποχρέωση του Συμπαραστάτη συνιστά η σύνταξη και δημοσίευση ετήσιας απολογιστικής έκθεσης, η οποία θα πρέπει να δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα του δήμου, ενώ, εντός τριάντα (30) ημερών από την υποβολή της έκθεσής του, οφείλει να την παρουσιάσει σε ειδική δημόσια συνεδρίαση του οικείου δημοτικού συμβουλίου για τον απολογισμό της δημοτικής αρχής.

Σε αυτό το μέρος του διαδικτυακού τόπου μπορείτε να δείτε τις Ετήσιες Απολογιστικές Εκθέσεις.