26η μικτή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου» την Τετάρτη 20 Οκτωβρίου
1. Συζήτηση – Ενημέρωση για το Καταστατικό του Αναπτυξιακού Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης ΘΡΙΑΣΙΟ Α.Ε. με διακριτικό τίτλο: «ΘΡΙΑΣΙΟ Α.Ο.Τ.Α.». (εισηγητής κ. Βιλλιώτης).
2. Ενημέρωση – Παρουσίαση της μελέτης με τίτλο: «Σχέδιο ολοκληρωμένης προσβασιμότητας και παρεμβάσεων για την ενίσχυση της βαδισιμότητας και του ποδηλάτου στο Δήμο Ελευσίνας στο πλαίσιο της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας Ευρώπης 2021». (εισηγητής ο κ. Μαυρογιάννης)
3. Συζήτηση – Ενημέρωση σχετικά με τον Ταμειακό Απολογισμό ο.ε. 2020 του ΔήμουΕλευσίνας. (εισηγητής κ. Βιλλιώτης).
4. Επί αιτήματος Τομεακής Οργάνωσης Βορειοδυτικής Αττικής ΚΚΕ για παραχώρηση του Εσωτερικού χώρου της Ελαιουργικής.