Θετική εξέλιξη για τον Δήμο Ελευσίνας στο θέμα της αποχέτευσης

Alt
05 Μάιος 2020 3:05 PM

Μια θετική είδηση για τον Δήμο Ελευσίνας περιέχει το Νομοσχέδιο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας με θέμα «Εκσυγχρονισμός περιβαλλοντικής νομοθεσίας, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία των Οδηγιών 2018/844 και 2019/692 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και λοιπές διατάξεις».

Στο Νομοσχέδιο και συγκεκριμένα στο άρθρο 96, υπάρχει πρόβλεψη η δαπάνη για την κατασκευή της εξωτερικής διακλάδωσης για την σύνδεση της αποχέτευσης από το ακίνητο μέχρι τον κεντρικό αγωγό να χρηματοδοτηθεί από το Πρόγραμμα Δημόσιων Επενδύσεων.

Η παραπάνω ρύθμιση ήρθε ως θετική εξέλιξη, στην πρόταση που είχαν καταθέσει στις 13 Σεπτεμβρίου 2019 ο Δήμαρχος Ελευσίνας κ. Αργύριος Οικονόμου και ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Αθανάσιος Μαυρογιάννης, στην συνάντηση που είχαν με τον Γενικό Γραμματέα Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Κωνσταντίνο Αραβώση, όπου του είχε ζητηθεί η Κυβέρνηση να αναλάβει Νομοθετική Πρωτοβουλία, έτσι ώστε να καλυφθεί το κόστος των συνδέσεων με χρηματοδότηση από την Κεντρική Διοίκηση.

Η δίκαιη διευθέτηση αυτού του προβλήματος, επιτρέπει πλέον σε αρκετούς Συμπολίτες μας, να συνδέσουν τα ακίνητα τους στα σημεία που έχει κατασκευαστεί η εξωτερική διακλάδωση με την αποχέτευση, χωρίς να επιβαρυνθούν το κόστος.

Με αυτό τον τρόπο επιταχύνονται οι διαδικασίες ολοκλήρωσης ενός τόσου ζωτικού έργου για την πόλη μας.

Ως Δημοτική Αρχή θα παρακολουθούμε στενά το θέμα και με τις τελικές ρυθμίσεις του Νομοσχεδίου θα ενημερώσουμε τους Δημότες αναλυτικά.