Κοινωνικό Φροντιστήριο Δήμου Ελευσίνας

Alt
Κατηγορία: Πρόνοια

Ο Δήμος Ελευσίνας στο πλαίσιο της άσκησης κοινωνικής πολιτικής συνεχίζει τον θεσμό του Κοινωνικού Φροντιστηρίου

Δείτε το Δελτιο Τύπου