Μέτρα για την οικονομική ελάφρυνση των επιχειρήσεων που διακόπτουν ή περιορίζουν προσωρινά την λειτουργία τους αποφασίζει ο Δήμος Ελευσίνας

Alt
21 Μαρ 2020 7:18 PM

Σύμφωνα με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου 68/20.03.2020, όσες επιχειρήσεις με Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας (ΚΑΔ) που αναφέρονται στην ΚΥΑ ΔΙα/ΓΠ. οικ. 19024/2020 (ΦΕΚ 915/Β/17-3-2020), για τις οποίες αποφασίστηκε η διακοπή ή ο προσωρινός περιορισμός λειτουργίας τους, θα απαλλαγούν από την καταβολή των δημοτικών τελών και του δημοτικού φόρου για όσο διάστημα θα ισχύει η απαγόρευση.

Συγκεκριμένα, οι επιχειρήσεις με ΚΑΔ που αναφέρονται στην παραπάνω ΚΥΑ καλούνται να υποβάλλουν ηλεκτρονικά αίτηση – υπεύθυνη δήλωση στο e-mail: apallagitelon@elefsina.gr  για τη διακοπή ή τον προσωρινό περιορισμό της λειτουργίας της επιχείρησης τους.

Η απαλλαγή θα ισχύει μέχρι την άρση της απαγόρευσης ή περιορισμού της λειτουργίας τους.

Το μέτρο της απαλλαγής των επιχειρήσεων από την καταβολή δημοτικών τελών και δημοτικού φόρου, θα κατατεθεί από την Δημοτική Αρχή προς έγκριση στην επόμενη Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία αναμένεται να διεξαχθεί μέσα στην επόμενη εβδομάδα.

Για την Δημοτική Αρχή το μέτρο αυτό έχει ως στόχο τη στήριξη των επιχειρήσεων του Δήμου Ελευσίνας που πλήττονται από την πανδημία του κορονοϊού, τη διευκόλυνση της βιωσιμότητάς τους και τη διατήρηση των θέσεων εργασίας που κινδυνεύουν.

Την αίτηση-υπεύθυνη δήλωση μπορείτε να την κατεβάσετε από εδώ