ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΠΡΟΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ (Γ.Π.Σ.) ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕ3 ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΒΙΠΑ –ΒΙΟΠΑ ΠΡΟΣ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗ «ΚΑΛΥΜΠΑΚΙ».