ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος συμμετοχής στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης για την ανάδειξη αναδόχου για την κάλυψη αναγκών αναφορικά με την προστασία των αδέσποτων μικρών ζώων από την covid-19 με διαπραγμάτευση σύμφωνα με το άρθρ. 32.παρ.2γ του Ν. 4412/20 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης.

Ημ/νία Δημοσίευσης: Παρασκευή, Ιούλιος 31, 2020
Σχετικά Αρχεία: Package icon zoa.zip