ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος συμμετοχής στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης για την ανάδειξη αναδόχου για την προμήθεια – αντικατάσταση και μετατροπή κεντρικών κλιματιστικών
μονάδων για το κτίριο του Δημαρχείου Ελευσίνας με σκοπό την πρόληψη επέκτασης του COVID-19.

Ημ/νία Δημοσίευσης: Παρασκευή, Ιούλιος 31, 2020
Σχετικά Αρχεία: Package icon klimatistika.zip