ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος συμμετοχής στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης για την ανάδειξη αναδόχου για την προμήθεια και τοποθέτηση σχολικών αιθουσών για την κάλυψη επειγουσών εκπαιδευτικών αναγκών με Διαπραγμάτευση σύμφωνα με το άρθρ. 32. Παρ, 2γ του Ν.4412/16 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης.

Ημ/νία Δημοσίευσης: Παρασκευή, Ιούλιος 31, 2020
Σχετικά Αρχεία: Package icon oikiskoi.zip