ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Υποβολή προσφοράς με θέμα «Υπηρεσίες Υποστήριξης του Υπεύθυνου Συστήματος Διαχειριστικής Ικανότητας Συγχρηματοδοτούμενων Έργων κατά το νέο πρότυπο ISO 9001:2015 του
Δήμου Ελευσίνας, ενόψει της 1ης ετήσιας επιθεώρησης επιτήρησης από το Φορέα Πιστοποίησης»

Ημ/νία Δημοσίευσης: Πέμπτη, Ιούνιος 25, 2020
Σχετικά Αρχεία: PDF icon PROSKLHSH.pdf