ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Απευθείας ανάθεση από το Δήμαρχο δαπάνης με τίτλο «Υπηρεσία υποστήριξης του υπεύθυνου συστήματος διαχειριστικής ικανότητας συγχρηματοδοτούμενων έργων κατά το νέο πρότυπο ISO9001:2015 του Δήμου Ελευσίνας , ενόψει της 1ης ετήσιας επιθεώρησης επιτήρησης από το Φορέα Πιστοποίησης » 

Ημ/νία Δημοσίευσης: Τρίτη, Ιούνιος 30, 2020