ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Απευθείας ανάθεση από το Δήμαρχο δαπάνης με τίτλο «Πιστοποίηση συστήματος διαχείρισης ποιότητας σύμφωνα με το πρότυπο ISO9001:2015 »

Ημ/νία Δημοσίευσης: Τρίτη, Ιούνιος 30, 2020