Εκτός από την εξέταση καταγγελιών, ο Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης έχει και την αρμοδιότητα να διατυπώνει στην δημοτική αρχή προτάσεις βελτίωσης της δημοτικής διοίκησης.

Σε αυτό το μέρος του διαδικτυακού τόπου μπορείτε να δείτε τις Ειδικές Προτάσεις που υποβάλλει ο Συμπαραστάτης στις Δημοτικές Αρχές.