Πρόσκληση σε «δια περιφοράς» συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Πρόσκληση σε «δια περιφοράς» συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής την Τετάρτη 27 Μαΐου 2020, η οποία θα διεξαχθεί από ώρα 8:00 έως 11:00 με τη διαδικασία του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

Ημ/νία: Παρασκευή, Μάιος 22, 2020
Συλλογικό Όργανο: Οικονομική Επιτροπή