Πρόσκληση στην 3η συνεδρίαση του Συμβουλίου Κοινότητας Μαγούλας

Alt

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ) όπως αυτός αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 (ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ), καλείστε την Πέμπτη 16.05.2024 και ώρα 20:00΄ στην δια ζώσης 3η συνεδρίαση του Συμβουλίου Κοινότητας Mαγούλας, που θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις εγκυκλίους 643/69472/24-9-2021, αρ. 94/8050/26.01.2024 του ΥΠ.ΕΣ, για να συζητήσουμε στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης :

1. Γνωμοδότηση για την Έγκριση ή μη αδείας εισόδου-εξόδου οχημάτων κέντρου αποθήκευσης και διανομής (Κ.Α.Δ.) για την επιχείρηση «CONIK S.A.» στην εκτός σχεδίου περιοχή εντός Γ.Π.Σ. της Δημοτικής Ενότητας Μαγούλας, στη θέση «ΓΚΡΑΒΑ» επί Ανωνύμου Ασφαλτοστρωμένης Αγροτικής οδού.
2. Γνωμοδότηση για την Έγκριση ή μη αδείας εισόδου-εξόδου οχημάτων για την ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ ΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΔΑΦΟΥΣ & ΦΥΤΟΧΩΜΑΤΩΝ της εταιρείας «ΑΔΕΛΦΟΙ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΙ Α.Ε.Β.Ε.» στην εκτός σχεδίου περιοχή εντός Γ.Π.Σ. της Δημοτικής Ενότητας Μαγούλας, στη θέση «ΣΚΛΗΡΗ » επί Ανωνύμου Ασφαλτοστρωμένης Αγροτικής οδού.
3. Γνωμοδότηση για την Έγκριση ή μη αδείας εισόδου-εξόδου οχημάτων Καταστήματος για την την επιχείρηση «ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ Ο.Α.Ε. την εκτός σχεδίου περιοχή εντός Γ.Π.Σ. της Δημοτικής Ενότητας Μαγούλας, στη θέση «ΣΤΕΡΝΑ» επί Παράπλευρης Ασφαλτοστρωμένης οδού SR της Αττικής Οδού.
4. Γνωμοδότηση για την Έγκριση ή μη αδείας εισόδου-εξόδου οχημάτων βιομηχανικού κτιρίου για την επιχείρηση «NIKOLIDAKIS GROUP A.E.» στην εκτός σχεδίου περιοχή εντός Γ.Π.Σ. της Δημοτικής Ενότητας Μαγούλας, στη θέση «NTΡΑΣΕΡΕ» επί Ανωνύμου Ασφαλτοστρωμένης Αγροτικής Οδού.
5. Γνωμοδότηση για την Έγκριση ή μη αδείας εισόδου-εξόδου οχημάτων κέντρο αποθήκευσης και διανομής (Κ.Α.Δ.) για την επιχείρηση «ΖΩΗ ΤΣΟΥΧΝΙΚΑ & ΣΙΑ Ε.Ε» στην εκτός σχεδίου περιοχή εκτός Γ.Π.Σ. της Δημοτικής Ενότητας Ενότητας Μαγούλας, στη θέση «ΛΑΚΚΑ ΣΤΑΜΟΥ» επί Ανωνύμου Ασφαλτοστρωμένης Αγροτικής οδού.
6. Συζήτηση επί θεμάτων, που κατέθεσε η Κοινοτική Σύμβουλος κα Ε. Φιρφιρή.

Στο πέρας της συνεδρίασης, τα μέλη του συμβουλίου θα δεχτούν συμπολίτες μας, για αναφορά προβλημάτων.

               Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ