Πρόσκληση στην 5η συνεδρίαση 2024 του Συμβουλίου Κοινότητας Ελευσίνας

Alt

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ) όπως αυτός αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 (ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ), καλείστε την Παρασκευή 17.05.2024 και ώρα 19:00΄ στο Δημαρχείο Ελευσίνας (αίθ. συσκέψεων Δημ. Συμβουλίου), στην δια ζώσης 5η συνεδρίαση του Συμβουλίου Κοινότητας Ελευσίνας, που θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις εγκυκλίους 643/69472/24-9-2021, αρ. 94/8050/26.01.2024 του ΥΠ.ΕΣ, για να συζητήσουμε & να αποφασίσουμε στα παρακάτω θέματα τηςημερήσιας διάταξης:

 

1. Χορήγηση αδείας παράτασης ωραρίου ή μη, για χρήση μουσικής ή μουσικών οργάνων, στο κατάστημα ΤΣΕΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ που φέρει τον διακριτικό τίτλο ΜΑΣΤΙΧΑ, με αντικείμενο (ΚΑΦΕ-ΜΠΑΡ), το οποίο βρίσκεται επί των οδών ΠΑΓΚΑΛΟΥ & ΧΑΤΖΗΔΑΚΗ, στην Ελευσίνα.
2. Χορήγηση αδείας παράτασης ωραρίου ή μη, για χρήση μουσικής ή μουσικών οργάνων, στο κατάστημα ΑΡΧΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ που φέρει τον διακριτικό τίτλο ΤΟ ΣΤΕΚΙ ΤΗΣ ΕΙΡΗΝΗΣ, με αντικείμενο (ΚΑΦΕΝΕΙΟ-ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ-ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ), το οποίο βρίσκεται επί της οδού ΜΑΙΑΝΔΡΟΥ 31, στην Ελευσίνα.
3. Χορήγηση αδείας παράτασης ωραρίου ή μη, για χρήση μουσικής ή μουσικών οργάνων, στο κατάστημα ΑΔΑΜ ΗΛΙΑΣ, που φέρει τον διακριτικό τίτλο ΚΑΠΑΚΙ, με αντικείμενο (ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ-ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ), το οποίο βρίσκεται επί της οδού ΠΛΑΤΕΙΑ ΗΡΩΩΝ 2, στην Ελευσίνα.

 

Στο πέρας της συνεδρίασης, τα μέλη του συμβουλίου θα δεχτούν συμπολίτες μας για αναφορά προβλημάτων.

 

   Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΠΕΠΠΑΣ

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ