Πρόσληψη με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου οκτώ(8) ατόμων, χρονικής διάρκειας τεσσάρων (4) μηνών διαφόρων ειδικοτήτων

Alt

Ανακοινώνεται η υπ' αριθμ. πρωτ. 5339/26-03-2020 Ανακοίνωση, το παράρτημα και η αίτηση, που αφορά την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου οκτώ(8) ατόμων, χρονικής διάρκειας τεσσάρων (4) μηνών διαφόρων ειδικοτήτων. Ημερομηνία Υποβολής Αιτήσεων μετά των συνημμένων δικαιολογητικών που μπορούν να υποβάλλουν οι ενδιαφερόμενοι από Παρασκευή 27 Μαρτίου 2020 έως και Δευτέρα 30 Μαρτίου 2020

 

MONO ΜΕΣΩ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ ΚΑΙ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΣΤΟ

 E-MAILgrpros@elefsina.gr

 

Ημερομηνία: 

Παρ 27/03/2020 (Όλη την ημέρα) - Δευ, 30/03/2020 (Όλη την ημέρα)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΣΟΧ 8 ΑΙΤΗΣΗ

ΣΟΧ 8 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ