Σημαντική εκπροσώπηση του Δήμου Ελευσίνας στις επιτροπές της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας

Alt
21 Σεπ 2020 10:04 AM

Με απόφαση του Προέδρου και του Διοικητικού Συμβουλίου της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας, ο Δήμαρχος Ελευσίνας κ. Αργύριος Οικονόμου και ο Αντιδήμαρχος Τεχνικής Υπηρεσίας κ. Αθανάσιος Μαυρογιάννης συμμετέχουν σε επιτροπές της Κ.Ε.Δ.Ε.

Συγκεκριμένα ο Δήμαρχος κ. Οικονόμου συμμετέχει στην επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Κ.Ε.Δ.Ε. Αντικείμενο της επιτροπής είναι η ενίσχυση της διαφάνειας και του ελέγχου, την αξιοκρατία και την χρηστή διαχείριση των Δήμων.

Επίσης ο Δήμαρχος Ελευσίνας, λόγω της προηγούμενης ιδιότητας του, συμμετέχει στο Πειθαρχικό Συμβούλιο Αιρετών.

Στην επιτροπή Οργάνωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης συμμετέχει ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Αθανάσιος Μαυρογιάννης. Αντικείμενο της επιτροπής είναι η εισαγωγή τεχνολογιών και νέων διοικητικών πρακτικών στη Δημόσια Διοίκηση.

Και οι δύο επιτροπές παράγουν σημαντικό έργο και αποτελέσματα χρήσιμα για όλους τους Δήμους.