ΣΥΝΕΔΡΙΑΖΕΙ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ

Alt
09 Δεκ 2019 11:24 AM

 

«Πρόσκληση στην  37η  Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου»

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 95 του Ν. 3463/06  με τίτλο «Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας», και του άρθρου 67 του Ν. 3852/10 όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν.4555/18 καλείστε την Τετάρτη 11 Δεκεμβρίου 2019 και ώρα  19:00  στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου για να συζητήσουμε και να πάρουμε απόφαση στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ - Αρμόδιος Αντιδ/χος κ. Κουκουναράκης
1.Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος – Αναμόρφωση Δημοτικού Προϋπολογισμού ο.ε. 2019. (εισηγήτρια κα Γεωργουλέα) 

ΤΕΧΝΙΚΑ – Αρμόδιος Αντιδ/χος κ. Μαυρογιάννης Αθανάσιος
2. Λήψη απόφασης για την συμμετοχή του Δήμου Ελευσίνας ως εταίρος στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Urban Innovative Actions (UIA) “URBAN ARCH” – σε ελληνική απόδοση «Αστικές Καινοτόμες Δράσεις – αστική Αψίδα: Ένα αστικό ταξίδι μέσω της προστασίας της Πολιτιστικής Κληρονομιάς με έμφαση στην κυκλική οικονομία για την Βιώσιμη ανάπτυξη». (εισηγητής κ. Βραχάλης)
3.Έγκριση τεχνικής μελέτης και του τρόπου εκτέλεσης του έργου: «Επισκευή – Συντήρηση Δημοτικών Κτιρίων Δ.Ε. Ελευσίνας 2019. (εισηγητής κ.  Βραχάλης)
4. Έγκριση τεχνικής μελέτης και του τρόπου εκτέλεσης του έργου: «Επισκευή – Συντήρηση Δημοτικών Κτιρίων Δ.Ε. Μαγούλας 2019. (εισηγητής κ.  Βραχάλης)

ΝΟΜΙΚΑ – Γενικός Γραμματέας κ. Παναγιωτούλιας Ιωάννης
5.Καθορισμός αμοιβής της δικηγόρου Βασιλικής Πανταζή αναφορικά με την εκπροσώπηση του πρώην Δημάρχου Ελευσίνας και νυν Δημοτικού Συμβούλου κ. Γεωργίου Τσουκαλά μετά το υπ’ αριθμ. 2903/7-11-2019 Κλητήριο Θέσπισμα και ΑΒΜ. ΕΓ56-2019/255 του Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών. (εισηγητής κ. Παναγιωτούλιας 
5. Καθορισμός αμοιβής του δικηγόρου Κων/νου Μαυροειδή αναφορικά με την εκπροσώπηση του Διευθυντή της Υπηρεσίας Δόμησης του Δήμου Ελευσίνας κ. Θεοφάνη Δάλμα μετά το υπ’ αριθμ. 2903/7-11-2019 Κλητήριο Θέσπισμα και ΑΒΜ. ΕΓ56-2019/255 του Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών. (εισηγητής κ. Παναγιωτούλιας)
7. Καθορισμός αμοιβής του δικηγόρου Σταύρου Μιχαλίτση αναφορικά με την εκπροσώπηση της υπαλλήλου της Υπηρεσίας Δόμησης του Δήμου Ελευσίνας κας Αντιγόνης Μεϊντάνη μετά το υπ’ αριθμ. 2903/7-11-2019 Κλητήριο Θέσπισμα και ΑΒΜ. ΕΓ56-2019/255 του Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών. (εισηγητής κ. Παναγιωτούλιας)
8. Καθορισμός αμοιβής του δικηγόρου Σταύρου Μιχαλίτση αναφορικά με την εκπροσώπηση της υπαλλήλου της Υπηρεσίας Δόμησης του Δήμου Ελευσίνας κας Ελεάνας Πανταζή μετά το υπ’ αριθμ. 2903/7-11-2019 Κλητήριο Θέσπισμα και ΑΒΜ. ΕΓ56-2019/255 του Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών.

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ – Αρμόδιος Αντιδ/χος κ. Κουρούνης Γεώργιος
9. Καταλογισμός αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών από προνοιακά επιδόματα. (εισηγητής κ. Κουρούνης)
10. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση χρήσης της αίθουσας εκδηλώσεων του ΕΕΕΕΚ Ελευσίνας στο Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία Π.Α.Κ.Π.Π.Α για τις πρόβες της Θεατρικής σκηνής. (εισηγητής κ. Κουρούνης)


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ  Α. ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ