ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Τακτική « δια ζώσης» συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής την Tρίτη 5 Οκτωβρίου 2021 και ώρα 8:00

Ημ/νία: Παρασκευή, Οκτώβριος 1, 2021
Συλλογικό Όργανο: Οικονομική Επιτροπή
Σχετικά Αρχεία: PDF icon PROSKLISI.pdf