ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την υπηρεσία με τίτλο «Μίσθωση Χημικών Τουαλετών» + ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ (προκειμένου να λάβουν γνώση οι συμμετέχοντες)