Η κύρια αποστολή του Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης είναι η παραλαβή και η εξέταση καταγγελιών για προβλήματα κακοδιοίκησης που προκαλούν οι υπηρεσίες του Δήμου, προκειμένου να επιτευχθεί η διαμεσολαβητική επίλυσή τους. Οι καταγγελίες στον Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης μπορούν να υποβληθούν με τη φυσική παρουσία του θιγόμενου πολίτη και σύντομα θα υπάρχει και η δυνατότητα υποβολής μέσω του διαδικτυακού τόπου.

Φυσική υποβολή

Υποβολή έγγραφης καταγγελίας με εμφάνιση του θιγόμενου στο Γραφείο του Συμπαραστάτη ή στο Πρωτόκολλο του Δήμου Ελευσίνας και τη συμπλήρωση του σχετικού εντύπου. Την καταγγελία μπορεί να υποβάλλει και νόμιμα εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος του θιγόμενου.

Ώρες: 9.00-13.00

 

ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑΣ.PDF

ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑΣ.DOC