1 Χρόνος Συμβουλευτικός Σταθμός Γυναικών Θυμάτων Βίας

Alt
31 Μάιος 2020 8:43 PM

Ο «Συμβουλευτικός Σταθμός Υποστήριξης Γυναικών Θυμάτων Βίας» του Δήμου Ελευσίνας, στις 6 Μαΐου 2020 συμπλήρωσε ένα χρόνο λειτουργίας. Κατά τη διάρκεια του χρόνου αυτού, εξυπηρετήθηκαν συνολικά 73 γυναίκες, θύματα βίας και πολλαπλών διακρίσεων. Συγκεκριμένα, εξυπηρετήθηκαν 73 γυναίκες θύματα βίας και 3 θύματα πολλαπλών διακρίσεων.  Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι οι γυναίκες που απευθύνθηκαν στο Συμβουλευτικό Σταθμό του Δήμου Ελευσίνας, προέρχονται τόσο από την Ελευσίνα και τους υπόλοιπους δήμους του Νομού Αττικής, όσο και από άλλους νομούς της χώρας.

Την ίδια χρονική περίοδο (6-5-2019 έως 5-5-2020) πραγματοποιήθηκαν 152 δράσεις δικτύωσης με φορείς του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα, με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί ένα ευρύ δίκτυο συνεργασίας με σκοπό τη βέλτιστη εξυπηρέτηση των γυναικών.

Επίσης, πραγματοποιήθηκαν 16 δράσεις ενημέρωσης/ευαισθητοποίησης της κοινωνίας για την ανάδειξη του ζητήματος της έμφυλης βίας όλων των μορφών ή/και των πολλαπλών διακρίσεων, τη μηδενική ανοχή της βίας και την έμπρακτη κατοχύρωση του δικαιώματος των γυναικών σε μια ζωή χωρίς βία.

Τέλος, παραπέμφθηκαν συνολικά 4 γυναίκες θύματα ενδοοικογενειακής βίας σε Ξενώνα Φιλοξενίας Κακοποιημένων Γυναικών, περιπτώσεις στις οποίες ήταν απαραίτητη η απομάκρυνση των ιδίων και των ανήλικων τέκνων τους  από το κακοποιητικό περιβάλλον.

Στο Συμβουλευτικό Σταθμό οι γυναίκες βρήκαν το σθένος να σπάσουν τη σιωπή και να μας εμπιστευθούν τις προσωπικές τους ιστορίες, τα βιώματά τους, καθώς και τις όποιες αντιδράσεις συναντούν από τον κοινωνικό τους περίγυρο. Ο Συμβουλευτικός Σταθμός αποτέλεσε για τις 73 αυτές ανυπεράσπιστες και αβοήθητες γυναίκες το «καταφύγιο», στο οποίο αναζήτησαν τη χαμένη τους αξιοπρέπεια, την ίση μεταχείριση και την αποδοχή στην καθημερινή τους ζωή.

Τα στελέχη του Συμβουλευτικού Σταθμού συνεχίζουν να παρέχουν δωρεάν υπηρεσίες συμβουλευτικής υποστήριξης, τηρώντας παράλληλα το απόρρητο της διαδικασίας, ώστε οποιαδήποτε γυναίκα που είναι θύμα βίας ή/και πολλαπλών διακρίσεων να νιώθει ότι «δεν είναι μόνη, δεν είναι η μόνη».

 

Τα στελέχη του Συμβουλευτικού Σταθμού

Υποστήριξης Γυναικών Θυμάτων Βίας Δήμου Ελευσίνας