Αγριμάκης Βασίλειος

Συνταξιούχος

- Πρόεδρος ΝΠΔΔ Πολιτισμού Αθλητισμού Κοινωνικής Πολιτικής Προσχολικής Αγωγής (ΠΑΚΠΠΑ) 
- Μέλος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής