Ανακύκλωση ηλεκτρικών συσκευών

Alt

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ Αποβλήτων Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (ΑΗΗΕ)

Ο Δήμος Ελευσίνας εφαρμόζει πρόγραμμα εναλλακτικής διαχείρισης Αποβλήτων Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (ΑΗΗΕ).

Οι κάτοικοι του Δήμου μας μπορούν να μεταφέρουν τις προς ανακύκλωση ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές καθώς και λυχνίες φθορισμού (όχι πυρακτώσεως) στο δημοτικό Κέντρο Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών (ΚΔΑΥ) στη Βλύχα Ελευσίνας ή να καλούν στο τηλέφωνο 2105541359.

Για διευκρινίσεις και απορίες σχετικά με τις συσκευές που μπορούν να ανακυκλωθούν οι κάτοικοι μπορούν να απευθύνονται στο τηλ. 2105537248 (τμήμα Περιβάλλοντος και Ανακύκλωσης).

Λεπτομέρειες για τα ανακυκλώσιμα είδη βρίσκονται στην ιστοσελίδα του εγκεκριμένου συστήματος εναλλακτικής διαχείρισης ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ Α.Ε. http://www.electrocycle.gr