Αντωνάρα / Αντωνίου Μαρία - Αντιπρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου

Μαία - Υπάλληλος ΠΕΔΥ Ελευσίνας

- Αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής