Βασιλείου Μαρία

Αρχιτέκτονας Μηχανικός

- Μέλος της Οικονομικής Επιτροπής