Δεδεηλίας Χρήστος

Πολιτικός Επιστήμονας - Στέλεχος εταιρείας