Λεύκωμα με τα έργα των εικαστικών καλλιτεχνών - Ελευσίνιων και μη - που πήραν μέρος στην 9η εικαστική έκθεση Ελευσίνας (26/6 - 9/7/2017). 

Έκδοση  ΠΑΚΠΠΑ.