Εικόνες, αφηγήσεις, μυθολογία, φωτογραφίες από την Ελευσίνα του 20ου αιώνα.

Συγγραφέας Γιώργος Μοναχολιάς.