Ηλιόπουλος Γεώργιος

Φυσικός - ΠεριβαλλοντολόγοΛογιστής - Φοροτέχνης

- Μέλος της Οικονομικής Επιτροπής