Κλαδέματα / μπάζα. Τι τα κάνουμε;

Alt

Συλλογή ογκωδών οικιακών σε Skipper και διάθεση μπάζων

Ο Δήμος Ελευσίνας έχει τοποθετήσει (αρχικά στην Ελευσίνα από το 2006 και στη Μαγούλα από το 2011) περί τα 100 Skipper (μεταλλικοί κάδοι των 7 κ.μ.), όπου οι δημότες μπορούν να απορρίπτουν μόνο ογκώδη οικιακά (έπιπλα, στρώματα, κλαδιά, φύλλα, κ.λ.π.).

Υπενθυμίζεται στους δημότες μας ότι ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ΑΥΣΤΗΡΑ η απόρριψη μπάζων εντός ή πέριξ των κάδων συλλογής (πράσινων και μπλε κάδων ή SKIPPER). Η απόρριψη μπάζων εντός των κάδων δυσχεραίνει τη διαδικασία της ανακύκλωσης και επιβαρύνει τον δήμο (δηλαδή τους δημότες) με υπερβολικό κόστος διαλογής και κόστος διάθεσης (80€/τόνο σήμερα). Σύμφωνα με το άρθρο 13 του κανονισμού καθαριότητας του Δήμου Ελευσίνας, ΟΙ ΠΑΡΑΒΑΤΕΣ ΤΙΜΩΡΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΜΕΧΡΙ 1.000€.

Για μικροποσότητες μπάζων (μέχρι 5 σάκκους το μήνα) οι δημότες έχουν τη δυνατότητα διάθεσής τους ΔΩΡΕΑΝ στο δημοτικό ΚΔΑΥ (περιοχή Βλύχα), μετά από συνεννόηση με την υπηρεσία καθαριότητας.

Για μεγαλύτερες ποσότητες οι δημότες είναι υποχρεωμένοι να διαχειριστούν μόνοι τους τα μπάζα (π.χ. με εργολάβο) ή μπορούν να απευθύνονται στην υπηρεσία καθαριότητας του δήμου (τηλ. 2105548885), ώστε ο δήμος να αναλάβει την αποκομιδή των μπάζων έναντι ποσού, το οποίο θα καθορίσει η υπηρεσία, αφού προηγουμένως γίνει εκτίμηση της ποσότητας και της ποιότητας των μπάζων.

Διευκρινίζεται ότι αν τα μπάζα δεν είναι αναμεμειγμένα με άλλα απορρίμματα, ο Δήμος έχει τη δυνατότητα να τα διαθέσει σε σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης με τέλος από 2,83 μέχρι 12,20€/τόνο. Διαφορετικά το τέλος διάθεσης ανέρχεται σήμερα στα 80€/τόνο και θα φτάσει το 2019 τα 105€/τόνο.

Προσβλέπουμε στην κατανόηση και συνεργασία των δημοτών για να έχουμε πιο καθαρές τις δύο πόλεις του δήμου μας και να μειώσουμε το κόστος διαχείρισης των μπάζων.