Μαρούγκα - Τσάκαλου Κωνσταντίνα

Προγραμματίστρια Αναλύτρια Η/Υ       

- Πρόεδρος Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Ελευσίνας
- Πρόεδρος Δευτεροβάθμιας Σχολικής Επιτροπής       
- Αναπληρωματικό μέλος Οικονομικής Επιτροπής