Μουρατίδης Νικόλαος

Εργαζόμενος στη Χαλυβουργική

- Αναπληρωματικό μέλος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής