Παπαδόπουλος Δημήτριος

Χημικός Μηχανικός
- Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος με αρμοδιότητες που αφορούν στη λειτουργία του ΚΔΑΥ Ελευσίνας.
- Μέλος ΔΣ του ΠΑΚΠΠΑ