Σκανδάλη Ειρήνη

Φαρμακοποιός

- Αναπληρωματικό μέλος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωή